HealingSolfeggio

Hvad er solfeggiofrekvenser?

Solfeggio-frekvenserne udgør en 6-tone skala bestående af seks toner, som først blev brugt i religiøs musik i det 11. århundrede. Desuden findes der henvisninger til disse frekvenser allerede i tidlig bibelsk tid. Solfeggiofrekvenserne henviser til specifikke klangfarver, der støtter og fremmer forskellige aspekter af sindets og kroppens sundhed. De seks centrale Solfeggio-frekvenser er vist i følgende liste.

– 396 Hz – frigørelse fra skyld og frygt
– 417 Hz – ophævelse af situationer og fremme af forandring
– 528 Hz – Transformation og mirakler (DNA-reparation)
– 639 Hz – Forbindelse/relationer
– 741 Hz – Udtryk/løsninger
– 852 Hz – Tilbagevenden til åndelig orden

Hvad er en frekvens?

Frekvens er en fysisk størrelse og angiver, hvor mange gentagne processer (f.eks. vibrationer) der forekommer pr. sekund. Enhedssymbolet for frekvens er 1 Hz (Hertz). Dvs. med en musik i 432 Hz sker der 432 svingninger i sekundet.

Hvad er en solfeggio?

Solfeggio er et begreb fra musikteorien. Den italienske betegnelse “solfeggio” bruges til at beskrive en tone- og node-teori fra musikteorien. Dens franske synonym er “solfège”. Det henviser til undervisning i toner og toner via hørelære og ved hjælp af stemmeøvelser. I dag bruges solfeggio stadig i musikundervisningen.

Hvor kommer solfeggio-frekvenserne fra?

Solfeggio-frekvenserne menes at stamme fra oldtiden og er de grundlæggende lyde, der bruges i både den vestlige kristendom og østindiske religioner. Desuden blev de allerede sunget af de gregorianske munke og brugt i gamle indiske sanskrit-sange.

Oprindelsen af den gamle Solfeggio-skala.

Ifølge professor Willi Apel kan oprindelsen af den gamle solfeggio-skala spores tilbage til en middelalderlig hymne til Johannes Døberen. Hymnen har det særpræg, at de første seks linjer af musikken hver især begyndte på de første seks på hinanden følgende toner i skalaen, og således blev den første stavelse i hver linje sunget en tone højere end den første stavelse i den foregående linje. Da musikken havde en matematisk resonans, var de oprindelige frekvenser tilsyneladende i stand til at inspirere menneskeheden og være “tættere på Gud”.

Da der ikke fandtes stemmemaskiner i oldtiden, er der således ingen historiske eller videnskabelige beviser for, at der dengang fandtes solfeggiofrekvenser, eller at instrumenter blev stemt frekvensmæssigt nøjagtigt på den tid.

Genopdagelse af solfeggiofrekvenserne i det 20. århundrede.

Læge og forsker Dr. Joseph Puleo genopdagede solfeggiofrekvenserne i 1970’erne og gjorde offentligheden opmærksom på deres fordele. I sin forskning brugte han matematisk talreduktion til at identificere seks målbare toner, der kunne genoprette balancen i kroppen. Solfeggio-frekvenserne blev anset for at have dybtgående virkninger på det bevidste og ubevidste sind for at stimulere healing og fremme vitalitet.

Hvilken virkning har Solfeggio-frekvenser på mennesker?

De 6 kernefrekvenser har forskellige virkningsområder. I nogle tilfælde tilskrives helbredende lyde til Solfeggio-frekvenserne. I den følgende Solfeggio-frekvenstabel finder du kernefrekvensernes virkninger beskrevet:

396 Hz
Den første af de oprindelige frekvenser siges at hjælpe os med at frigøre os fra følelser af skyld og frygt. Disse kan være to af de største usynlige forhindringer, vi står over for i livet.

417 Hz
Den anden frekvens hjælper med at ophæve situationer og lette ændringer i vores liv. Med dens støtte kan vi bearbejde traumatiske oplevelser fra vores fortid og frigøre os fra dem.

528 Hz
Den tredje frekvens er måske den mest kendte (og mest kontroversielle), da den har ry for at skabe fantastiske forandringer og mirakler. Den er endda blevet sat i forbindelse med reparation af menneskeligt DNA, de mest grundlæggende byggesten i vores krop og sind.

639 Hz
Den fjerde frekvens siges at forbedre vores forbindelse og relationer med dem omkring os. Det kan være at reparere anstrengte forhold eller at lade nye forhold opstå.

741 Hz
Den femte frekvens er relateret til personlige udtryk og løsninger. Den hjælper os med at åbne op og dele vores gaver mere fuldt ud med verden.

639 Hz
Den fjerde frekvens har til formål at forbedre vores forbindelse og relationer med de mennesker, der er omkring os. Det kan være at reparere anstrengte relationer eller tillade nye relationer at opstå.

741 Hz
Den femte frekvens er forbundet med personlige udtryk og løsninger. Den hjælper os med at åbne op og dele vores gaver mere fuldt ud med verden.

852 Hz
Den sjette og sidste af de oprindelige frekvenser bringer os til åndelig orden. Den forbedrer vores adgang til det åndelige eller sublime.

Er virkningen af Solfeggio-frekvenserne videnskabeligt bevist?

På hvilken måde solfeggiofrekvenserne opnår netop de virkninger, som er vist i tabellen over solfeggiofrekvenser, er ikke videnskabeligt bevist, så vidt vi ved. Derfor kan man se på de ovennævnte virkninger af frekvenserne med et meget interesseret, men ikke videnskabeligt begrundet synspunkt. Ikke desto mindre findes der nogle videnskabelige undersøgelser, der omhandler den generelle virkning af Solfeggio-frekvenserne.

528 Hz Musik med stressreducerende virkning på nervesystemet.

I en undersøgelse foretaget af Graduate School of Medicine of Juntendo University i Tokyo (Japan) blev f.eks. den stressreducerende virkning af 528 Hz-musik på det endokrine og autonome nervesystem undersøgt. Disse resultater tyder på, at musikkens indflydelse på det autonome nervesystem og det endokrine system varierer afhængigt af musikkens frekvens. Desuden viste musik på 528 Hz sig at have en særlig stærk stressreducerende effekt, selv efter kun fem minutters lytning.

432 Hz-musik med en reducerende virkning på den subjektive følelse af angst.

Ud over Solfeggio-frekvenserne findes der også videnskabelige undersøgelser, der undersøger virkningen af andre vibrationsfrekvenser. For eksempel undersøgte en undersøgelse udført af universitetet i Firenze (Italien) og universitetet i Milano (Italien) påvirkningen af musik i 432 hertz på opfattelsen af angst under tandrodsbehandling. Resultaterne viste direkte forskelle mellem patienter, der lyttede til musik, og patienter, der ikke lyttede til musik: f.eks. faldt blodtrykket og hjertefrekvensen i gruppen af patienter, der lyttede til musik. Dette viste, at lytning til 432 Hz-musik havde en effekt på forsøgspersonernes vitale tegn og en positiv, beroligende indflydelse på deres subjektive følelse af angst.

Musik i 432 Hz vibrationsfrekvens.

Vil du vide mere om 432 Hz-musik? Så har vi en spændende artikel til dig! I denne artikel får du svar på alle spørgsmål om dette emne. Derudover har vi også lydprøver der, så du kan få dit eget indtryk af denne musik: Nu mere om 432 Hz musik.
Hvordan lyder 432 Hz-musik? Vi vil naturligvis ikke fratage dig lyden af 432 Hz-musik. God fornøjelse med at lytte

Er der andre frekvenser?

Ja, der findes mange andre frekvenser. En af dem er Schumann-frekvensen, også kaldet Schumann-resonans. Den er opkaldt efter den tyske fysiker og elektroingeniør Winfried Otto Schumann. Schumann-resonans er betegnelsen for det fænomen, at elektromagnetiske bølger af visse frekvenser danner stående bølger langs jordens omkreds. Hvis strålingen har præcis den rigtige bølgelængde, overlejrer og forstærker den sig. På denne måde dannes der bølger, der bevæger sig rundt om jorden næsten otte gange i sekundet. I øjeblikket antages en svingningsfrekvens på ca. 8 Hz (7,83 Hz) som grundlag.

Hvordan er Solfeggio-frekvenserne relateret til Schumann-resonansen?

Det hævdes, at Solfeggio-frekvenserne har deres positive virkninger, fordi de vibrerer i harmoni med Schumann-resonansen på 8 Hz. Musikalsk set udledes frekvenserne ved at starte ved 8 Hz og arbejde sig opad på skalaen oktav for oktav, indtil tonen C vibrerer ved frekvensen 256 Hz og tonen A ved 432 Hz.

Sammenfatning og konklusion.

Som du kan se, er solfeggiofrekvenser et meget spændende emne. Om og i hvilket omfang de vil optage os i fremtiden, og hvilken rolle de vil spille i musikken, er endnu uvist. Det er dog helt sikkert, at frekvenser og vibrationer i almindelighed spiller en væsentlig rolle i musikken og vil fortsætte med at gøre det i fremtiden. Musik er vibrationer, ren energi. Derfor ønsker vi, at du bevæger dig gennem dit liv med den rette “dynamik” og har det sjovt med det.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 + 10 =