Tones

Frekvenserne i vores krop

“At være på samme bølgelængde”

… er en metafor, der ofte bruges til at beskrive følelserne hos to mennesker, der på en eller anden måde ligner hinanden, som harmonerer og passer sammen. Men oprindelsen til dette udsagn kan spores tilbage til radiokommunikation, hvor der som bekendt altid er en SENDER og en RECEIVER, der skal være indstillet på samme frekvens for at kunne kommunikere med hinanden.

Men hvad så, når vi fortolker dette ordsprog anderledes?
F.eks. i overført betydning til krop, sind og sjæl?

Frekvens står for frekvens og bruges som et mål i fysikken. Frekvenser angiver, hvor ofte gentagelser følger hinanden i en tilbagevendende proces, f.eks. i en kontinuerlig svingning. Enheden for frekvens angives i hertz (Hz).

Frekvenser skabes ved svingninger. I elektronikken er denne effekt fundamental. For at antenner kan udsende frekvenser, bringes de først i svingning.
Et andet system kan opfange disse frekvenser via antennerne og dermed fortolke dem. Et eksempel på dette er W-LAN-routeren, som sender signalet via sine antenner, og mobiltelefonen modtager det.
Hvis mobiltelefonen bliver sender og W-LAN-routeren bliver modtager, udveksler enhederne signaler, og på den måde opstår der kommunikation.
Hver frekvens har en bestemt virkemåde

Men ethvert stof og ethvert levende væsen i universet kan analyseres, hvorved en eller flere frekvenser kan påvises og individuelt karakteriseres. Selv usynlige sanseindtryk som f.eks. farver, lyde, lugte eller følelser kan analyseres på denne måde og omdannes til en individuel Hertz-frekvens.

Hver frekvens kan således tildeles en specifik virkemåde. Især inden for medicin og musik er frekvenser og deres virkninger allerede blevet undersøgt på mange måder og anvendt til helbredende formål i forskellige former for terapi. På trods af en nu meget høj effektivitet anses resultaterne ofte endnu ikke for at være klart beviste eller tilregnelige. Men selv om de opnåede succeser ikke er almindeligt anerkendt, bliver frekvenser fortsat behandlet med succes på mange områder, da de har vist sig at være pålidelige i den praktiske anvendelse.
Frekvensernes virkning på os mennesker

Hver enkelt målt frekvens har sine egne karakteristiske egenskaber og dermed en individuel virkning på mennesker. I forskningen af planetariske toner antages det, at de bestemte frekvenser resonerer med menneskets energifelt og visse fysiske processer og dermed har indflydelse på dets generelle sundhedstilstand.

Hvert menneske oplever disse påvirkninger forskelligt, enten som ubehagelige (f.eks. tordenvejr) eller som behagelige, ja, endog gavnlige. Den generelle sundhedstilstand kan således stimuleres og påvirkes på en meget positiv måde.

Mennesker kan opfatte forskellige frekvenser gennem deres ører, øjne og hjernebølger.

I dag er bevidst anvendte frekvenser uundværlige i vores dagligdag. Afhængigt af følsomhed kan disse vibrationer også opfattes i hverdagen, f.eks. i form af elektrosmog.

Hvordan kan frekvenser bruges konkret?

Inden for lægevidenskaben har man i mange årtier anvendt frekvenser både til diagnostik (MRT, røntgen) og til behandling (stimuleringsstrøm, magnetfeltterapi, ultralyd).

For at kunne anvende visse frekvenser med succes er det imidlertid nødvendigt med en resonans i den menneskelige krop. Hvis vi antager, at frekvenser repræsenterer et bestemt svingningsmønster, er det nødvendigt, at kroppen også reagerer på denne svingning og tilpasser sin egen svingning i overensstemmelse hermed.

Vores hjerne vibrerer derfor altid ved en bestemt frekvens. Hvis den f.eks. stimuleres af musik med frekvenser, kan den tilpasse sin vibration på grund af den resonans, den går i med musikken som følge af den udløste stimulans.
Dette kan udløse forskellige bevidsthedstilstande. Dyb afslapning, hvilende søvn, øget kreativitet eller endda healing.

Nøgleord: Helbredelse og sundhed

I vores krop forstår vi frekvens som den målbare, elektriske strøm af energi. Det er blevet fastslået, at den generelle, sunde svingningsfrekvens hos et menneske er 62-72 Hertz.

Hvis disse frekvenser underskrides, svækkes immunforsvaret, og der kan opstå en række sygdomme:

en forkølelse eller influenza kan starte ved kun 58 Hz
Svampeinfektioner starter ved en frekvens på ca. 55 Hz
kronisk træthedssyndrom begynder ved ca. 52 Hz
ved en værdi på under 46 Hz findes kræft i stigende grad hos mennesker

Patogener har en meget lav frekvens, og forurenende stoffer sænker menneskers sunde frekvens.

F.eks. kan konserverede fødevarer, som har en frekvens tæt på nul, allerede nu reducere en persons sunde frekvens betydeligt.

Følgende resultater blev opnået ved målinger af nogle fødevarer:

vores “normale” fødevarer: 0 – 15 Hz
tørrede krydderurter: 20 – 22 Hz
friske krydderurter: 20 – 27 Hz
æteriske olier: 52 – 320 Hz

Så når vores normale kropsfrekvens falder, kan der opstå sygdom, med andre ord bør vi sørge for at holde vores kropsfrekvens på et vist niveau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × four =